Netstat Server Diskominfo

 Website SKPK eth0 Local Intrakoneksi
 Website SKPK eth1 IP Public
 APP SKPK eth0 Local Intrakoneksi
 APP SKPK eth1 IP Public
 VPS Local Access
 VPS Global Access
 VPS INSPEKTORAT Global Access
 ESURAT Local Access
 ESURAT Global Access
 MONITORING Local Access
 MONITORING Public